Όραμα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ δεν επέλεξε τυχαία την επωνυμία της: Η λέξη Θάλασσα αποδίδει το βασικό πεδίο ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης του Φορέα μας, το αντικείμενο πάνω στο οποίο εγκύπτουμε και επιδιώκουμε να προστατεύσουμε. Χωρίς να ξεχνάμε ότι το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί ένα αδιάρρηκτο σύνολο, επικεντρώνουμε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας σε Ευρω-μεσογειακό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην Ελλάδα.

Η επιλογή της λέξης Αέναος έγινε με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της διάρκειας, της συνέχειας στη χάραξη των στρατηγικών μας.  Η βιωσιμότητα αποτελεί «εκ των ων ου άνευ» όρο για οποιοδήποτε μοντέλο ανάπτυξης, μέσα από την αρμονική και αμφίδρομα επωφελή συνύπαρξη ανθρώπου και οικοσυστημάτων και την αναπαραγωγή των καλών παραδειγμάτων και πρακτικών. Η ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ εκφράζει ακόμα την απεραντοσύνη του θαλάσσιου περιβάλλοντος… όλα τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και απειλούμενα είδη που επιθυμούμε να προστατεύσουμε, τα νησιά και τις τοπικές κοινωνίες, τους ανθρώπους που βιοπορίζονται από αυτήν, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, αλλά και την ολιστική και αδιάλειπτη προσπάθεια που σκοπεύουμε να καταβάλουμε για τη διατήρηση του σημαντικότερου φυσικού κεφαλαίου του πλανήτη.