Αρχική Σελίδα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ δεν επέλεξε τυχαία την επωνυμία της: Η λέξη Θάλασσα αποδίδει το βασικό πεδίο ενδιαφέροντος και δραστηριοποίησης του Φορέα μας, το αντικείμενο πάνω στο οποίο εγκύπτουμε και επιδιώκουμε να προστατεύσουμε. Χωρίς να ξεχνάμε ότι το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί ένα αδιάρρηκτο σύνολο, επικεντρώνουμε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις μας σε Ευρω-μεσογειακό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στην Ελλάδα.